Demo Gratis test Offerte aanvraag Bel me terug

Zorg

Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn enorm kwetsbaar voor cyber criminelen. Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen melden dagelijks datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Naast de druk die op zorginstellingen is gericht door de AVG wetgeving, spelen er in de zorg diverse uitdagingen op IT-gebied. Verouderde systemen, de eis vanuit de overheid om behandeldata toegankelijk te maken voor uw cliënten. Is de nieuwe EPD software die gebruikt wordt wel veilig? Daarnaast worden er eisen gesteld rondom de informatiebeveiliging via de NEN7510. De gestelde processen gaan bijdragen aan het verhelpen van cyberdreigingen van buiten, maar hoe zit aan de binnenkant? Daarnaast dient u uw beleid via een continuïteitplan te rapporteren.

Holm Security – een ervaren speler in de zorg

De Holm Security VMP gebruikt dezelfde technieken als de kwaadwillende hackers, maar dan in het voordeel van organisaties. Door geautomatiseerde scans in te richten binnen uw netwerkcomponenten en applicaties krijgt u een volledig beeld van de kwetsbaarheden in uw IT-omgeving. Rapportages die naar wens kunnen worden ingericht en opgeleverd verschaffen u, uw management en externe belanghebbenden inzicht in de stand van zaken en de progressie die u heet geboekt.

Een eenvoudig proces

Het proces? Via een discovery scan kunnen wij uw volledige IT-omgeving inventariseren. Hierin presenteren we welke assets er actief zijn binnen het netwerk en hoe applicaties zijn opgebouwd. Op basis van deze blauwdruk creëren we gezamenlijk een scanplan met als uitgangspunt om zo effectief mogelijk ‘in control’ te raken. De volgende fase is het frequent opbouwen van kwetsbaarheidsscans, het automatiseren van rapportages en notificaties. Zodoende kunt u zich focussen op het verder versterken van uw IT omgeving.

Probeer ons uit!

Holm Security VMP helpt uw organisatie met het onder controle krijgen van IT-security en het verschaffen van inzicht in hoe kwetsbaar uw organisatie is voor bedreigingen. Wij bieden u alle informatie die u nodig heeft om kwetsbaarheden te verhelpen en uw IT-security te versterken.